Kosmetisk plastikkirurgi ved Jais Oliver Berg

 

Licensen kan verificeres ved opslag i autorisationsregistret hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

https://stps.dk/da/ds/opslagautreg