Om kriterier for offentligt MWL behandling

For at kunne få plastikkirurgisk korrektion af overskydende hud og kropsdeformiteter efter et stort vægttab i det offentlige sundhedssystem, kræves det at en række kriterier er opfyldt. Det er en plastikkirurgisk speciallægevurdering af kriterierne og den samlede situation, som lægges til grund for at tilbyde behandling. I det følgende gennemgås kriterierne med forklaringer baseret på erfaring om, hvad patienter mest spørger til.

Der er 4 hovedkriterier:

1. Vægtkriteriet

For at blive regnet som massivt vægttabspatient (MWL patient), skal man have haft et meget stort vægttab og tabt sig 15 BMI-point eller mere. Det svarer til minimum 40-50 kg. Man skal også have en aktuel vægt, som svarer til normalvægt eller let-til-moderat overvægt. Det vil sige at det aktuelle BMI skal være omkring 25-27 eller højst 30.

I særlige tilfælde kan der afviges fra disse vægtgrænser, såfremt der findes god grund til det ved en plastikkirurgisk bedømmelse. Det er derfor muligt, at patienter som ”kun” har tabt fx 14 BMI enheder, kan blive godkendt til behandling, hvis de har relevant behandlingsbehov.

Andre, som har haft et vægttab, der er mindre end de anførte grænser, kan blive tilbudt en plastikkirurgisk vurdering i offentligt regi, hvis en henvisning fra egen læge godtages. Som regel hænger hud- og kropsforandringer efter vægttab sammen med vægttabets størrelse, så hvis man har haft et mindre vægttab (ca. 30 kg eller mindre) er det ikke særlig sandsynligt at der er et offentligt behandlingstilbud.  

2. Tidskriteriet

Før godkendelsen til plastikkirurgisk behandling, skal man have været (lægedokumenteret) stabil i sin kropsvægt i mindst 6 måneder efter gennemførslen af vægttabet. Såfremt man har tabt sig ved hjælp af en fedmekirurgisk operation (fx gastric by-pass eller gastric sleeve), skal der udover kravet om minimum 6 måneders vægtstabilitet, være gået mindst 18 måneder siden den fedmekirurgiske operation.

Hvis man er i et forløb med flere MWL-operationer, er minimumskravet 3 måneders vægtstabilitet mellem operationerne (forudsat at man var vægtstabil mindst 6 måneder inden første operation, som nævnt ovenfor).

3. Genekriteriet

Patienten skal have væsentlige gener af sine hudforandringer før en operation kan tilbydes. Generne skal være af fysisk karakter og/eller af svær psyko-social karakter. Det er en plastikkirurgisk bedømmelse om hudforandringerne modsvarer de anførte gener.

Det kan måske overraske, men de kosmetiske aspekter ved hudforandringerne spiller relativt lidt ind på den plastikkirurgiske vurdering af massivt vægttabsforandringer. Vurderingen baseres i forhold til hvad der findes inden for normaliteten i baggrundsbefolkningen.

I særlige tilfælde kan det forekomme at hud- og kropsforandringerne er så afvigende fra det normale, at en patient kan tilbydes operation, selv om patienten måske mest er kosmetisk generet og ikke har de store fysiske begrænsninger.

4. Individuelle kriterier

Her bedømmes patientens helhedssituation. De almene helbredsforhold; sundhedstilstanden og kroniske sygdomme, ar efter tidligere operationer, psyko-sociale aspekter og andre relevante forhold indgår. Patientens ønsker og forventninger gennemgås. Det er vigtigt, at patienten har realistiske forventninger.

 

Godkendelsespraksis

Det er kun speciallæger i plastikkirurgi, som kan godkende patienter til MWL-kirurgi i det offentlige hospitalsvæsen. Egen læge, fedmekirurg eller endokrinolog kan henvise til en plastikkirurgisk vurdering, men de kan ikke træffe afgørelse om en operation kan tilbydes. Årsagen til at det alene er en plastikkirurgisk vurdering er, at man skal inddrage flere aspekter end de ovennævnte kriterier, og man skal til sidst foretage en helhedsvurdering af de potentielle gevinster i forhold til de risici, som der er ved MWL-kirurgi. Hos vægttabspatienter (og især dem, som har tabt sig ved hjælp af gastric by-pass) er der forhøjet risiko for dårlig sårheling, infektion og vævsdød (nekrose).

Alle kan have en holdning til emnet, og vægttabspatienten kan få mange sympatierklæringer på sin vej, både fra familie, venner, med-patienter, og fagfolk, fx ens egen læge, men til syvende og sidst er det en plastikkirurgisk speciallægevurdering om behandling kan tilbydes.

Kun derved sikres at Sundhedsstyrelsens kriterier for behandling overholdes, og at der er en fair linje i bedømmelsen af den enkelte patient i forhold til alle andre patienter.