Kosmetisk plastikkirurgi i udlandet - værd at vide

 

Kvalitet

I Danmark er det kun godkendte læger, dvs. certificerede speciallæger i plastikkirurgi (og udvalgte andre sundhedsfagligt uddannede grupper), som må foretage kosmetiske operationer. Licensen for den enkelte læge/behandler fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/kosmetisk-behandling/

Det vil sige, at på en dansk privatklinik vil du blive behandlet af en fagperson, som har de fornødne kvalifikationer og sundhedsmyndighedernes godkendelse til at foretage indgrebet. Behandlerne og klinikkerne er underlagt sundhedsmyndighedernes tilsyn og kvalitetskontrol.

I udlandet kan det være sværere at gennemskue hvilken kvalitet, man får som kosmetisk patient. Der er mange dygtige, erfarne og samvittighedsfulde plastikkirurger i udlandet. Men der er ikke samme høje lovmæssige regulering som i Danmark. Du kan derfor risikere at blive opereret af en uerfaren plastikkirurg eller af en læge, som ikke er specialist i plastikkirurgi. Dette er muligt i Sverige og i mange andre lande. Der er desværre også eksempler fra udlandet på at der er udført kosmetisk plastikkirurgi af ikke-læger, f.eks. tandlæger.

Uanset om du bliver behandlet efter højeste kvalitetsstandard på en dansk eller en udenlandsk klinik, kan der altid opstå hændelige komplikationer, såsom f.eks. infektion. Se under ”opfølgning” hvad det kan betyde.

 

Betænkningstid

Ifølge dansk lov skal man have minimum 1 uges betænkningstid samt mulighed for bisidder, inden man træffer en vigtig beslutning om en kosmetisk plastikkirurgisk operation.

Hvis man ”får et godt tilbud” på en udenlandsk klinik, risikerer man at tingene pludseligt går lidt vel hurtigt, således at man ikke rigtig får lejlighed til at tænke sig om, inden man træffer sin endelige beslutning.

 

Godkendelsespraksis

Måske opnår man nemmere godkendelse til en behandling i udlandet, som man har fået frarådet eller er blevet afvist til i Danmark. Som regel er det ikke et udtryk for god faglig kvalitet. Den faglige vurdering af de medicinske og kirurgiske forhold burde jo være den samme uanset hvilket land, man befinder sig i.

 

Forsikring

På danske plastikkirurgiske klinikker skal tegnes en lovpligtig forsikring, som kan dække hvis man får en komplikation, utilsigtet følge eller skade efter det kosmetiske indgreb. Man har følgelig mulighed for at søge erstatning.

Hvis man er opereret i udlandet, har man ikke nogen af disse rettigheder hjemme i Danmark.

 

Klagemuligheder

Man kan ikke klage i Danmark, hvis man har fået foretaget en kosmetisk operation i udlandet. Man er ikke berettiget til erstatning efter dansk lov, hvis man får en svær komplikation eller skade. Evt. klager skal rettes til den udenlandske klinik, man er blevet behandlet på. Hvordan klagen håndteres er op til den enkelte klinik.

 

Opfølgning

Der er langt til den udenlandske klinik, hvis du får spørgsmål, ”her-og-nu problemer” eller komplikationer, som du har behov for hjælp til eller hvis du ønsker en efterkontrol af det kosmetiske resultat af din operation.

Hvis du får komplikationer (f.eks. infektion, at såret springer op eller at brystimplantatet flytter sig) skal du vide at hjælpemulighederne i det offentlige sygehusvæsen er meget begrænsede. Akutte komplikationer kan man få hjælp til. Men har man f.eks. en svær infektion omkring brystimplantater, som gør, at de skal fjernes, får man ikke tilbudt nye. Ikke-akutte kosmetiske komplikationer og andre følgetilstande efter kosmetisk kirurgi afvises i det offentlige sygehusvæsen. I stedet for henvises man til at opsøge den privatklinik, som man er blevet behandlet på. Det giver som regel ikke problemer i Danmark. Men er man opereret i udlandet, kan man måske ikke lige rejse tilbage til den pågældende klinik.

Hvis man opsøger en dansk plastikkirurgisk privatklinik for at få hjælp til komplikationer eller korrektioner af indgreb foretaget på en anden klinik i udlandet, er klinikken ikke forpligtet til at hjælpe. Patienter kan blive afvist, f.eks. hvis det vurderes, at der er risiko for overførsel af resistente hospitalsbakterier, eller hvis klinikken ikke ønsker at påtage sig opgaven med at udbedre andre klinikkers operationer.

 

Sprog

Når det drejer sig om kosmetisk plastikkirurgi er det særlig vigtigt, at der er en god kommunikation mellem patient og plastikkirurg. Kun ved en god kommunikation kan man nå frem til en fælles forståelse af hvad der ønskes, hvad der er muligt, hvad der kan forventes og hvordan man kan forholde sig, hvis der opstår et kompliceret forløb.  Deler man ikke modersmål, kan der være en sprogbarriere for den fælles forståelse.

 

Pris

Ofte vil man kunne finde billigere priser på kosmetisk plastikkirurgi i udlandet, selv når rejse og ophold er inkluderet. Det er dog vigtigt at gøre sig klart hvad prisen omfatter. Både i forhold til selve operationen og hospitalsopholdet, men også såfremt der efterfølgende er behov for genindlæggelse, re-operation eller anden udbedring af resultatet.  Hvis man bliver nødt til at rejse tilbage til klinikken i udlandet eller opsøge en anden privatklinik, f.eks. i Danmark, kan besparelsen hurtigt blive væk. Hvis man skal om-opereres på en dansk klinik, skal man betale for en ny operation. Man kan risikere at om-operationen er mere vanskelig end den første operation, og at prisen derfor er højere.

Se også Styrelsen for Patientsikkerheds råd her: https://stps.dk/da/nyheder/2018/gode-raad-om-kosmetisk-kirurgi-i-udlandet/#