Hvis man bliver afvist til MWL-kirurgi i offentligt regi

Hvis man bliver afvist til behandling på offentligt hospital, så betyder det at ens hud- og kropsforandringer efter vægttabet ikke er så udtalte, at de kan sidestilles med sygdom eller invaliditet.

Et afslag skyldes derfor ofte at forandringerne ikke er mere udtalte end at de falder inden for den normale variation, der er af løs hud, hudfolder, deller, fyldige lår og hængebryster osv. i normalbefolkningen, når der sammenlignes med køn, alder og vægt. Det kan også være at forandringerne falder uden for det normale, men at de ikke er mere udtalte end at de kan skjules eller støttes med den rette beklædning. Endelig kan det være at hudforandringerne i sig selv godt kunne medføre en godkendelse, men at patienten alligevel bliver afvist til behandling af andre grunde; fx at helbredstilstanden ikke tillader omfattende MWL-kirurgi.

Vurderingen er en plastikkirurgisk specialist opgave. Patienten kan rimeligvis forvente at få en forklaring og en begrundelse for afslaget, men man har ikke krav på at få en ”second opinion”-bedømmelse. Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer for behandlingstilbud gælder over hele landet.

Selv om man har fået afslag, kan det sagtens være at der er synlige forandringer, som man både er påvirket og ked af. Det kan påvirke ens hverdag, og f.eks. begrænse en i sit tøjvalg, i sine udfoldelser og i kærligheds- og sexlivet. '

Et afslag på behandling betyder ikke, at det ikke kan anerkendes, at patienten er ked af eller påvirket af sine hud- og kropsforandringer efter vægttab. Det betyder heller ikke, at det ikke kan ses, at der er følger af vægttabet. Det betyder blot, at den offentlige sygesikring ikke dækker for en plastikkirurgisk korrektion.

Et afslag til behandling i offentligt regi betyder derfor heller ikke, at der ikke kan gøres noget for at forbedre på forholdene og på udseendet. Efter et afslag er man sidestillet med alle andre, som ønsker kosmetiske forbedringer af noget, som de er utilfredse med ved deres krop. Enten må man prøve at leve med det, eller også må man selv betale for en kosmetisk operation på et privathospital. Hvis man har en privat sundhedsforsikring, fx via sit arbejde, kan man afsøge, om denne forsikring dækker plastikkirurgiske indgreb, som den offentlige sygesikring ikke dækker.

Læs mere om MWL-kirurgi som privatpatient nedenfor.