Det uperfekte operationsresultat

Denne side oplyser om uperfekte operationsresultater hos patienter, der har haft massivt vægttab.

Både patienter og plastikkirurger ønsker perfekte resultater efter en plastikkirurgisk operation. Man kan, som bekendt, ikke operere uden at lave ar. Plastikkirurgen er trænet til at lave arrene så pæne og diskrete som muligt. Efter en plastikkirurgisk operation vil såret være syet meget fint og smalt sammen, men det kan forværres med tiden.

Årsagerne til at ar udvikler sig uskønt kan være mange. Det er ikke altid muligt at pege på én bestemt årsag. 

Forskning viser at patienter, som har haft massivt vægttab, har en særlig stor risiko for at danne uskønne ar. Arrene kan blive både fortykkede, brede og skæve. Tilmed behøver vægttabspatienter ofte ret store hudreduktioner, der medfører meget lange og tydelige ar. Ar er røde i starten, men vil med tiden bleges af i takt med at arrene modnes. Hos nogle vil arrene begynde at blive utydelige allerede efter 3 måneder, men arrenes modningsproces kan vare helt op til 1½  år. 

Massivt vægttabspatienter har desuden forøget risiko for at få asymmetri og tilbagefald af løs hud, som også påvirker det kosmetiske resultat. 

I det følgende gives billedeksempler på uperfekte operationsresultater. 

Patienterne er massivt vægttabspatienter, som opereret af Jais Oliver Berg, med mindre andet er angivet. Patienterne har givet tilladelse til at deres fotos anvendes som eksempler.

Uskønt, breddeøget ar

Patienten her kan også ses under brystkorrektionsbillederne på denne hjemmeside. Her er fokus på ryggen, hvor patienten er opereret på samme måde på begge sider af midtlinjen. I venstre side er arret blevet så pænt, som man kan forvente hos en massivt vægttabspatient. I højre side er arret blevet mere bredt og uskønt. Den væsentligste forklaring på det, er patientens rygskævhed, som har medført at huden måtte trækkes mere sammen i højre side. Træk-belastningen har også medført bristninger i den dybe del af huden, som man ser som røde striber under arret. Arrene og striberne er ca. 3 måneder gamle. Derfor er de stadig røde og tydelige. Chancerne for at kunne lave arret i højre side bedre ved en ny operation (hvor man fjerner arret og laver en ny syning) er i dette tilfælde meget dårlige, for det vil bare tilføre endnu mere trækbelastning på huden i det svækkede område. Hvis man alligevel forsøgte det, måtte man forvente at slutresultatet ville blive det samme eller værre. Striberne kan ikke fjernes.

Med tiden vil både ar og striber blive blege og derfor mere utydelige. Placeringen af arrene er god, da de kan skjules af en BH. Trods det uskønne ar, har patienten ikke fortrudt sin operation.

Løs hud omkring navlen efter maveplastik

Patienten i dette eksempel er en kvinde på 49 år, som har haft massivt vægttab. Hun kan også ses under beltlipektomi på ”før-efter” billederne. På billedet her er der fokus på området omkring navlen, hvor der stadig er lidt løs hud efter maveplastikken. Metoden til maveplastik med det vandrette ar kan risikere at komme lidt til kort med hensyn til den løse hud omkring og over navlen. I nogle situationer med meget hudoverskud er der ingen vej udenom; så vurderer plastikkirurgen at det er nødvendigt at lave det lodrette ar. I andre situationer kan man nøjes med det vandrette ar. Endelig er der nogle midt-i-mellem-situationer, hvor plastikkirurgen i princippet frit kan vælge mellem begge metoder.  I plastikkirurgens vurdering indgår også andre aspekter end de rent kosmetiske.

De kosmetiske overvejelser omkring løs hud og ar kan patienten naturligvis også have. For hvad er bedst kosmetisk? Et langt, lodret og synligt ar, til gengæld for maksimal opstramning af huden? Eller er det bedre med et lavtplaceret vandret ar, som kan skjules af trusser/bikini, hvis der fortsat vil være lidt løs hud omkring navlen efter operationen?  (Se billedeksempler under ”maveplastik”). Det er som regel en fordel at patient og plastikkirurg drøfter forventninger og metoder inden operationen.

I dette tilfælde blev det vurderet at det var tilstrækkeligt med det vandrette ar. Patienten var meget tilfreds med sit operationsresultat. Generne med den løse hud forsvandt og det blev nemmere at passe almindeligt tøj. Arret er diskret placeret lavt på maven, så det nemt kan skjules. Selv om det ikke endte med helt perfekt stram hud på maven, er forholdene normaliseret og patienten ser alderssvarende ud.  Patienten på billedet er 49 år. Mange normalvægtige kvinder omkring de 50 har lidt løs hud på maven. Det var en fordel for patienten, at hun inden operationen havde realistiske forventninger til resultatet.

Løse hudfolder over navlen efter maveplastik

I dette eksempel ses en kvinde på 45 år, som har haft massivt vægttab. Hun kan også ses under ”bryster” i ”før-efter”-fotos, idet hun har fået lavet brystløft af Jais Oliver Berg.

Her er der fokus på maveplastikken, som er udført af en anden plastikkirurg. Billedet viser hudoverskud over navlen efter maveplastik med det vandret ar. Der er lidt mere tilbageværende hudoverskud over navlen end i eksemplet ovenfor. Den løse hud har desuden et mere fyldigt fedtlag i underhuden, således at overskuddet lægger sig som et par lodrette folder med en fure imellem sig. Det kan næsten se ud som om der er lavet et lodret ar, men det er ikke tilfældet.

Det kosmetiske resultat er ganske udmærket og ligger absolut inden for hvad man kan forvente at opnå ved en MWL maveplastik med vandret ar. Hvis patienten har en forventning om at opnå meget stram mavehud ved maveplastikken, så virker resultatet ikke perfekt og kan dermed måske være skuffende. Af samme grund informeres som regel inden operationen om, at der fortsat kan være løst hudoverskud efter en operation.  

Det er den plastikkirurg, som skal operere patienten, der træffer den endelige beslutning om hvilket design der skal anvendes til operationen. For det er den opererende plastikkirurg, som har behandlingsansvaret. Plastikkirurgen vurderer forholdene og de forventede resultater. Plastikkirurgen skal også overveje andre aspekter end blot de kosmetiske. Desuden er det en større operation at udføre maveplastikken med det lodrette ar, og den potentielle kosmetiske gevinst skal stå i rimeligt forhold hertil. Selv hvis man laver lodret ar, kan det hænde, at der er tilbageværende løshed og hudoverskud.